Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége Közgyűlése 2019

Éves beszámoló közgyűlést tartott 2019. május 18-án (szombaton) a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége Pécsen a Baranya Megyei Közgyűlés Dísztermében. A Baranya Megyei Közgyűlés Dísztermében Cseh László a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége elnöke köszöntötte a megjelent egyesületi vezetőket. Külön köszöntötte Dr. Gulyás Zsolt rendőr ezredest a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét, Őri László Pécs Megyei Város alpolgármesterét, Szalontai Csongor  Pécs Megyei Város Önkormányzat Közbiztonsági referensét, Fábcicné Oláh Judit tűzoltó alezredes a Baranya Megyei Katasztrófavédelem gazdasági igazgatóhelyettesét, Tégény Krisztián hadnagyot a Magyar Honvédségtől, Bátori Katalin őrnagy a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság  központjának Baranya Megyei vezetőjét, Huber Éva a Nemzeti Adó és Vámhivatal Baranya Megyei vezetőjét, Hajgató Zoltán a Nemzeti Adó és Vámhivatal Baranya Megyei Vám és Pénzügyőri igazgatóhelyettesét, Eckhardt Zoltán alezredes a Baranya Megyei Védelmi Bizottság titkárát, Udvaros Renáta a Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei vezetőjét, Arnold Antal a Magyar Labdarúgó Szövetség Baranya Megyei igazgatóság képviselőjét, Tobak  Zoltán  a Duna Dráva Nemzeti Park tájegység vezetőjét.

Cseh László a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége elnöke köszönetét fejezte ki a stratégiai partnerünknek a rendőrségnek a 2018. évben nyújtott szakmai támogatását , rendőri segítséget, a rendőri állomány munkáját és hozzáállását a polgárőrökhöz. Köszönetét fejezte ki a többi társszervek, partnerek segítségét munkáját. Az utóbbi időben és a 2018-as évben is több elhunyt polgárőr társunkra egy perces felállással emlékezet meg a közgyűlés.

Dr. Gulyás Zsolt rendőr ezredest a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője köszönetét, tiszteletét és a nagyrabecsülését fejezte ki a Baranya Megyei polgárőröknek. Mert amit a polgárőrök tesznek az a tiszteletet és a nagyrabecsülést vívja ki mindenki szemében, hiszen önkéntesen vállalnak szolgálatot a köz érdekében. A polgárőrség megalakulása óta egy folyamatos fejlődésen ment keresztül és hosszú utat tett meg a polgárőr szervezet és ma már nagyon összehangolt és jó szervezet. Rendelkezik minden technikai eszközzel ami szűkséges ahhoz, hogy a közösségek érdekében jó szolgálatot tegyenek. A polgárőrség egy hungarikum mert egyedülálló szervezet Európában. Ez mindenképp tiszteletre méltó, hogy a polgárőrök a köz érdekében önkéntes szolgálatot vállalnak. Ezt a lehetőséget kihasználva ebben a megyében 118 polgárőr egyesület segíti a rendőrség munkáját. Ebben az évben többet fogja a rendőrség keresni a polgárőröket és többet lesznek majd együttes szolgálatban is. Nagyon sokszor  rajtunk múlik, hogy együtt tegyünk a köz érdekében. Ebben már komoly előrelépéseket tett a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság és a cél az, hogy lényeges több közös szolgálattal együtt tegyünk a köz érdekében.

Őri László Pécs Megyei Város alpolgármestere elmondta, hogy Pécsen az adatokból jól látható amint az elmúlt nyolc évre visszatekintve a regisztrált bűncselekmények száma megfeleződött a városban. Így már az éves szinten háromezer alá eset a bűncselekmények száma Pécsen. Jó eredményt csak úgy tudunk elérni ha az arra hivatott szervek hatékonyan egymás munkáját segítve együttműködnek. A rendőrség, a polgárőrség, a közterület felügyelet és a lakosság támogató hozzáállása példás együttműködése hozta eredményekért kívánt köszöntetett minden önkéntesnek, hogy szabadidejükben a közösség érdekében szolgálatot vállalnak.

A közgyűlés a megszokott napirendhez eltérő módon a jutalmak átadásával kezdődött mert a közgyűlés napján került megrendezésre a VI. Rendőr és Tűzoltónap, valamint a Mentők napja ahol a vendégek közül többek között Dr. Gulyás Zsolt rendőr ezredesnek is idővel távozniuk kellett.

Cseh László a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége elnöke a 2018 évi beszámolójában elmondta, hogy az elmúlt év „A Család, a gyermek és ifjúságvédelem” tükrében telt el.

„Változatlan szlogennel, de folyamatosan friss, megújuló tartalommal végezte bűnmegelőző munkáját a polgárőrség 2018. évben. A Polgárőrségnek soha ne legyen rosszabb éve, mint amilyen a 2018-as év volt. Kijelenthetjük, hogy a Polgárőrség ismételten jó évet zárt. A Polgárőrség egészére a stabilitás, az elkötelezettség, a szervezettség, a hatékonyság és az önkéntes felelősségvállalásvolt a jellemző.”
Dr. Túrós András

Jelenleg a Szövetség a törvényi feltételeknek 100%-ban megfelel. Alapszabállyal, cégkapu regisztrációval, pénzügyi beszámolóval rendelkezik, a szükséges működési, pénzügyi szabályzók rendelkezésre állnak. Az előző évhez képest sokat javult a gazdasági terület most már tudunk a konkrét feladattal foglalkozni és nem a globális problémákat próbáljuk megoldani. Köszönhető ez a gazdasági ügyintéző cseréjének. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az mondható, hogy beváltotta a reményeket és megtérült a befektetett költség.

Egyesületeink a 2018. évben végrehajtott feladataikat szakszerűen, fegyelmezetten, az állampolgári és együttműködő szervezetek igényeinek megfelelően hajtották végre. A rendőrség szakmai irányító szerepe minden szinten megvalósult. Tovább erősödött a két szervezet között a bizalom és elfogadottság. Az alapfeladatokon túl lehetőségeikhez mérten a kiegészítő feladatokat is magas óraszámban végezték. Évek óta problémát jelent a polgárőrség alaprendeltetéséből – mint megelőzés – adódó feladatok ellátásához szükséges kidolgozott oktatási anyagok, szórólapok, bűn-, és közlekedés megelőzési oktató diák, oktató anyagok elkészítése, beszerzése.
Ezeket régebben kaptunk, de évek óta nincs frissített, valamint nincs új sem. Javasolnám országos szinten a Rendőrséget ellátó szervezettel, valamint a Bűnmegelőzési Tanáccsal ez irányban felvenni a kapcsolatot, de véleményem szerint a Polgárőrség Tudományos Tanácsa is nagy hangsúlyt fektethetne ilyen anyagok elkészítésére. Kicsit talán már a rendezvények irányába billent a mérleg, amelyet a jövőben kezelni kell. Sok esetben a rendezvények szervezői az önkéntes munkát használja ki, így spórolva saját zsebére. Sajnos több esetben próbáltuk „lerúgni” a pénzes versenyek ingyen biztosítását azonban a rendőrségi kéréseket ugyanazon versenyre teljesítettük. Így sokat nem értünk el.
Jelen vannak egyesületeink minden tagozatban. Rendelkezünk lovasokkal, motorosokkal, légi és
határvédelemben tevékenykedő polgárőrökkel is. Az év végével befejeződött a „300×100 BIZTONSÁG” című program, amely 5 éven keresztül vezető programja volt valamint a Nagyvárosok Biztonságának a programja – mindkettő több éven át tartó, szakmai programja volt a Polgárőrségnek. melyeket a Rendőrség felkarol és kiemelten támogatta. A polgárőrség tevékenységére a megyében mindenhol számítanak, erkölcsi megbecsülésünk érezhetően nőtt, de vannak területek mint pl: Vásárosdombó ahol sem rendőri (KMB) oldalon sem önkormányzati oldalon nem érünk el áttörést. De nem ez a jellemző.

Járőr és figyelő szolgálatok során a megelőző tevékenység mellett több személyt értek tetten, valamint tartottak vissza polgárőreink. Jó néhányszor részt vettek eltűnt személy felkutatásában komoly erőkkel és speciális technikai eszközökkel. Nagy számban segédkeztek rendőri irányítás mellett bűnügyi, közlekedési akciókban. Rendszeresen végeztek jelzőőri tevékenységet. Közterületi kamerarendszer jelen idejű figyelésében több településen vesznek részt polgárőreink. A rendkívüli hideg az elmúlt évben nem érintett bennünket, azonban a felkészülésre nagy hangsúlyt fektettünk a katasztrófavédelemmel, és közúttal karöltve. A napi szolgálati feladatok mellett a rendezvényeken is nagy számban vettünk részt. Szinte minden megmozdulásra  legyen, az a rendőrség által szervezett, biztosított vagy önkormányzati  a polgárőrök megjelenésére számítottak, igényelték őket. Több esetben előfordult, hogy a rendezvények nagyszámú Polgárőr jelenlétet igényeltek, kevésnek bizonyult a városi polgárőrök száma, így szükség volt a Baranya megyei településeken működő egyesületek bevonására is. A motoros polgárőreink az időjárás függvényében, de mindig nagy sikerrel vettek részt a rendezvényeken, valamint azok biztosításában. Légi tevékenységünk kiterjedt alkalmi járőr szolgálatra, határvédelmi feladatra, keresés kutatásra és környezetvédelmi feladatokra. A rendezvényeken minden esetben próbáltuk növelni a Polgárőrség és maga a polgárőr tevékenység bemutatását és ismertetését a lakossággal statikus bemutató pavilon, technikai eszközök, játékos feladatok és szóróanyagaink segítségével.

A 2018. évben tucatnyi bűnmegelőzési program, és 100 nap feletti megyei szintű rendezvényen
nagy létszámmal vettek részt egyesületeink. Részletezésük a 2. számú mellékletekben található.
Baranya megyei rendőrök továbbra is határvédelemmel kapcsolatos feladatokat is ellátják. Ebből kifolyólag az előző évi gyakorlatot követve, egyesületeink igyekeztek a településeken kivenni részüket a feladatokból. A határvédelmi tagozathoz további egyesületek is csatlakoztak, és belefolytak sikeresen a munkába. A szükséges vízügyi engedélyekkel rendelkeznek. Lovasaink egyre erősebbek mind a közterületi, mind a határszolgálatban. Mobilitásuk is nőtt egy ló szállító utánfutó beszerzésével. Motorkerékpárosaink beváltották a hozzájuk fűzött reményeinket, szervezetten és kiképzett formában látják el feladataikat.

Légi felderítőink önállóan az általuk elképzelt irányba és módon végzik szolgálati feladataikat,
próbálnak utat törni az OPSZ rendszerébe.
Kutyás szolgálatokat egyesületeken belül kis számban, de végeznek a polgárőrök. Igyekszünk a
szabályzók megismertetésével mindezt megfelelő keretek közé szorítani. Jelenleg a megyében egy
még kiképzetlen egyesületi tulajdonú szolgálati kutya található.
Közösségi szolgálatokra jelentkező diákokat örömmel fogadják az egyesületek, próbálják ellátni
őket motiváló erővel bíró feladatokkal. Mindezt önállóan és a rendőrséggel közösen is. A rendőr polgárőr együttműködés évek óta rendkívül jól működik.

A 2019. évi feladatok végrehajtását megkezdtük. A közterületi szolgálat minden polgárőr egyesületnél elsőbbséget kell hogy kapjon. Polgárőreink legfontosabb küldetése a településeken a közterületi rendszeres, folyamatosan visszatérő járőrszolgálat. Mindehhez a támogatást megkapják éreztetve, hogy a polgárőr egyesületek közterületeken végzett polgárőr alaptevékenysége, a látható polgárőr szolgálat nemcsak a bűnmegelőzés jól bevált módszere, hanem hogy ez a civil szervezetek közül kizárólag a polgárőr egyesületeket megillető jog és megtisztelő kötelezettség.

1.) POLGÁRŐR ÉRDEMKERESZT ELISMERÉSEK.

polgárőr érdemkereszt bronz fokozat elismerésben részesült:

 • Költő Roland – a Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület tagja
 • Iriminé Kovács Olívia – a Csonkamindszenti Polgárőr Egyesület tagja
 • Móhr Erik – a Szederkényi Polgárőr Egyesület tagja

polgárőr érdemkereszt ezüst fokozat elismerésben részesült:

 • Tuczai Tamás – a Nagykozári Polgárőr Egyesület tagja
 • Csiszár Gyula – a Nagytótfalui Polgárőr Egyesület elnöke
 • Kálmán János Károly – a Mecsek Polgárőr Egyesület tagja

 polgárőr érdemkereszt arany fokozat elismerésben részesült:

 • Keppert Gergő – a Pécsváradi Polgárőr Egyesület elnöke
 • Veller István – a Komlói Polgárőr Egyesület tagja
 • Maza Attila József – a Gerdei Polgárőr Egyesület elnöke

 2.) OPSZ ELNÖKI ELISMERÉSBEN ÉS TÁRGYJUTALOMBAN RÉSZESÜLT:

 •  Lajtman József a Szentlőrinci és Szigetvári Járás koordinátora

 

3.) OPSZ ELNÖKI ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT:

 • Földváriné Windischmann Erzsébet – a Szentlőrinci Polgárőr Egyesület tagja
 • Erős István – a Hetvehelyi Polgárőr Egyesület tagja
 • Újvári László János – a Pécs-Postavölgyi Polgárőr Egyesület tagja

 4.) rendőr-főkapitányi dicséretben részesült:

 • Kovács Ferenc – a Drávaszabolcsi Polgárőr Egyesület elnöke részére
 • László Attiláné – a Szászvári Polgárőr Egyesület tagja részére
 • Foki Tamásné – a Polgárőrség Kertvárosért Polgárőr Egyesület tagja részére
 • Kis Csaba József – a Szentlőrinci Polgárőr Egyesület tagja részére
 • Rácz Lajos – a Peterdi Polgárőr Egyesület elnöke részére

5.) Katasztrófavédelmi dicséretben részesült:

 • Klaics Márk – a Kökényi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület szakirányítója részére
 • Sarkadi Imre – a Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja részére
 • Szabó Rudolf – a Pogány Biztonságáért Polgárőr Egyesület elnöke részére

 

 6.) MLSZ elismerések:

 • Molnár László – a Teklafalui Polgárőr Egyesület tagja részére
 • Heisz Róbert –a Somogyhárságyi Polgárőr Egyesület elnöke részére
 • Bayer Ferenc – a Lippói Polgárőr Egyesület tagja részére
 • Pénzár László –a Csonkamindszenti Polgárőr Egyesület tagja részére
 • Brozovácz Antal – a Szederkényi Polgárőr Egyesület tagja részére
 • Fáth Andrásné – a Szent László Király Polgárőr Egyesület tagja részére
 • Bátorfi Csaba – a Kiskassai Polgárőr Egyesület elnöke részére
 • Kappéter Miklós – a Bogádi Polgárőr Egyesület tagja részére

 

7.) megyei elnöki elismerések:

 • Matejcsik Bernadett Emma – a Csonkamindszenti Polgárőr Egyesület tagja részére
 • Schroll Zoltán – a Gerdei Polgárőr Egyesület tagja részére
 • Szirtes János – a Gerdei Polgárőr Egyesület tagja részére
 • Katona Zsolt – a Magyarhertelendi Polgárőr Egyesület tagja részére
 • Nagy István Lászlóné – a Mohácsi Polgárőr Egylet tagja részére
 • Kiss László – a Mohácsi Polgárőr Egylet tagja részére
 • Pankotai Gábor – a Nagytótfalui Polgárőr Egyesület tagja részére
 • Lankovics Szilárd – a Polgárőrség Kertvárosért Polgárőr Egyesület tagja részére
 • Szűcs Ferencné – a Szászvári Polgárőr Egyesület tagja részére
 • Kovács János – a Szászvári Polgárőr Egyesület részére
 • Vincze Dániel – a Szentlőrinci Polgárőr Egyesület tagja részére
 • Gerner Csabáné – a Garéi Polgárőr Egyesület tagja részére
 • Győri Valentin Barna – a Vékényi Polgárőr Egyesület ifjú polgárőre részére
 • Kerekes Kevin Zoltán – a Vékényi Polgárőr Egyesület ifjú polgárőre részére
 • Tuba Olivér Ferenc – a Vékényi Polgárőr Egyesület ifjú polgárőre részére
 • Bajza Máté – a Vékényi Polgárőr Egyesület ifjú polgárőre részére

 

8.) BMPESZ elnökségének elismerése:

 • Koch Irén – a BMPESZ Felügyelő Bizottság volt tagja részére
 • Szabó Kornél – a BMPESZ Sellyei Járás volt koordinátorának részére

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás