2017. Baranya Megyei Közgyűlés

2017.május 6.-án 9 órai kezdettel került megrendezésre a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége 2016-os évértékelő közgyűlése a Baranya Megyei Rendőr főkapitányság tanácstermében.

Az eseményen részt vett Dr. Túros András az országos polgárőrszövetség elnöke, Balogh László r. alezredes rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes, Dr. Lovász István jegyző, Szalontai Csongor a megyei közbiztonsági referens, Mácsai Antal tűzoltóezredes a Baranya Megyei Katasztrófavédelem vezetője, Hegedűs Norbert alezredes a magyar honvédség katonai igazgatási és nyilvántartó parancsnokság Baranyai vezetője, és Hubert Éva Nemzeti Adó és Vámhivatal Baranya Megyei igazgatóság vezetője valamint a rendőrkapitányságok vezetői és az együttműködők által delegált személyek.

A napirendet megelőzően Nemzeti Adó és Vámhivatallal és a Magyar Honvédséggel együttműködési megállapodást írt alá Cseh László elnök úr az a Megyei Szövetség nevében.  Füziné Kajdy Zita gazdasági vezető beszámolt a 2016-os év pénzügyi költségvetésről. Elmondta, hogy tagjaink létszámai is jócskán bővült 3075 főre. A 2017 év költségvetési tervezetét is ecsetelte.

Cseh László a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége elnöke köszöntötte a meghívottakat majd az elhunyt bajtársainkért kérte fel a közgyűlés tagjait 1perces felállásra, hogy ezzel fejezzük ki tiszteletünket. Kijelentette, hogy szövetségünk 100% -ban a törvényeknek megfelel. Az OPSZ által kiszabott, feladatokat mindig végre hajtottuk.  Tavaly óta jogi képviselőt is tartunk hisz egy ekkora szervezetnek szüksége is van rá. Feladatunk továbbra is az Egyesületek irányában a szolgáltató jelleg fenntartása. Külön köszönte meg Rontó Szilvia irodavezetőnek és Herkóné Dömölki Piroska gazdasági ügyintéző munkáját. Minden rendezvényünk és minden képzésünk a megye szövetség pénzéből lett finanszírozva, nem terhelve ezzel az egyesületek kaszákat. Az iroda minden segítségnyújtást megadott az egyesületeknek. A járási koordinátor rendszerünk jól működik és egyre nagyobb szabadságot és feladatot kapnak koordinátoraink járásukban, természetesen beszámolási kötelezettség mellett. Kijelentette, hogy a szövetségnél fegyelmi eljárás nem indult, polgárőr tevékenységgel szakmai panasz nem érkezett. Szolgálat alatt baleset és sérülés nem volt. Kiemelte, hogy az egy főre eső szolgálati idő Baranyában 181,7 óra jött ki. Javasolta az OPSZ felé. hogy nagyobb hangsúlyt fordítson a promóciós szóró anyagok terveztetésére és a megyei szövetségek részére eljuttatni, mert úgy érzi, hogy kifut a polgárőrség a szóróanyagokból és a frissítésükre is szükség lenne. A Baranya Megyei rendőröket is érintette a migrációs helyzet és ennek kialakulása miatt nagyobb szolgálati óraszámot jelentet a polgárőrségnek és plusz feladatokat is kirótt az egyesületekre, melyekre próbáltunk megfelelni és a különböző kéréseknek eleget tenni. Mohácsszigeti Egyesületünk több alkalommal is részt vett migránsok felderítésében. Határvédelmi tagozathoz való csatlakozási szándékát 8 egyesületünk jelezte. A rendőrség egyre többet számít a polgárőrség munkájára melyet Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes évértékelő beszédében ki is emelt. Nagy hangsúlyt fektettünk a technikai ellátottságra, így a szolgálatok feltételeinek biztosítására. Az egységes arculat kialakítása folyamatos és kiemelt prioritású. A polgárőr akadémiát 7 polgárőrünk végezte el és az idén induló akadémiára is 4 főt tervezünk. Ott vagyunk a bűnmegelőzés, környezet és természetvédelem, karitatív szociális tevékenység minden szegmensében.

Zámbó Péter OPSZ  szakmai alelnök beszédében elmondta, hogy, sokkal nagyobb hangsúlya és sokkal nagyobb jelentősége van, hogy a város közgyűlése tájékoztatót igényel a polgárőr szövetségtől, közösen a rendőri  jelentés beszámolóhoz kapcsolódva. Elmondta, hogy a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének tevékenysége megfelelt az alapszabály és a vonatkozó jogszabályok, különösen a polgári törvénykönyv, a civil törvény és a polgárőrségről szóló törvény valamint az OPSZ alapszabálya és szabályzatai előírásainak. Töretlen fejlődés jellemzi a szövetséget és megőriztük az eddig elért eredményeket és jelentős sikereket értünk el a polgárőr alap és kiegészítő tevékenységek követelmény szintű végrehajtásában, az országosan és regionálisan meghirdetett programok teljesítésében valamint a szervezetfejlesztésben. Beszámolt a felügyelő bizottság kötelezettségéről. Az ellenőrzések intézkedések célja nem a szankciók érvényesítése volt, hanem a segítséggel az egyesületek törvényes működésének helyreállítása, megerősítése a polgárőrök és a polgárőrség iránti közbizalom növelése. Kiemelte, hogy, fontos hogy, közösen gondolkodjunk, a problémákat helyben oldjuk meg és ehhez széleskörű összefogás szükséges, amelybe nyilvánvaló, hogy a szakmai felügyeletet a rendőrség, a körzeti megbízott, az önkormányzat részéről adott támogatás és a közreműködésre felajánlott önkéntes polgárőr áldozatvállalás adja majd a megoldást és az eredményeket.  Felhívta a figyelmet az adó 1% igénylésére és igénybe vételéről.

Balogh László rendőr főkapitány helyettes hozzászólásában megemlítette, hogy ez akár lehetett volna egy kapitánysági beszámoló is, hiszen látva a tevékenységünket, a problémáinkat, amikkel küszködünk ezek olyan problémák mellyel akár a kapitányság is küszködhetne. Úgy látja, hogy a munkánk eredményes és hatékony tevékenységet takar. Mondhatni akár azt is lehetne, hogy a közbiztonság javulásának a polgárőrök munkája 100%-ban hozzájárult ahhoz, hogy Baranya megyében a közbiztonság olyan legyen, amit eddig elért Baranya Megye. Hiszen Baranya Megyei Rendőr főkapitányság is kivételes teljesítést kapott az ORFK. vezetésétől és ebben a polgárőrök munkája jócskán is benne van. Külön köszönetet mondott a polgárőröknek a migrációs időszakokra mikor a polgárőrök sok feladatot felvállalva helyettesítették a rendőröket. Köszönte a rendezvények biztosítását a kapitányság nevében, amit a kapitányságnak biztosítottunk. Nagyon örül annak, hogy hosszú évek óta nagyon jó az együttműködés és az együtt dolgozásnak van értelme.

Lovász István jegyző úr elmondta, hogy külön öröm hogy, a város részéről, és mint helyi polgárként külön öröm, ha a biztonságról hallhat, pláne öröm, ha a település életében kulcsszerepet betöltő téma ennyi érdeklődőt, ennyi érintettet mozgat meg, hiszen nem minden rendezvényről mondható el hogy főkapitányság nagytermét zsúfolásig megtölti. Elmondható, hogy Pécsen az a tizenegy egyesület a település területét teljes területét lefedi másrészt a munkájuk abszolút pozitív, átfogó, ellátják megfelelő színvonalon azt a feladatott melyet a város kérhet és várhat e téren a polgárőröktől első sorban a közterület jelenlétet a járőrözést, a jelzést, a szignalizációt, a markánsabb hatósági eszközökkel rendelkező rendvédelmi szervek irányába. Biztosított abban, hogy a továbbiakban is számíthatunk a város támogatására, cserébe kérte, hogy a város is számíthasson ránk a jövőben.  Hiszen a mi munkánknak célja és rendeltetése, hogy a polgárok nyugodtan alhassanak és biztonságban élhessék a hétköznapi életüket. Nem lebecsülendő e szerep fontossága.

Mácsai Antal tűzoltóezredes a Baranya Megyei Katasztrófavédelem vezetője elmondta, hogy bonyolult a katasztrófavédelmi rendszer, miszerint kimondja, hogy ezt a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet egymagában nagy valószínűséggel képtelen ellátni ezért a Magyarországon tartózkodó állampolgárokra, szervezetek összefogására van szükség, hogy ezt a feladatott meg tudjuk csinálni. A polgárőrök segítségével nagyon sok feladatott meg tudtunk csinálni, értve itt a téli közlekedés nehézségeire, útlezárásoknál. A katasztrófavédelem feladata úgy tűnik az elmúlt időszakokhoz képest rendszeresen növekszik. A vízügyi, a polgárvédelmi, a tűzoltói, az iparbiztonsági feladatokon kívül, a vízügyi hatósági feladatokat, a hulladékokkal kapcsolatos hatósági feladatokat, kéményseprés, és az informatikai biztonsági feladatoknak a koordinálást is már ellátja már a katasztrófavédelem. Ez azért komoly összefogást és együttműködést igényel, hogy ezeket a feladatokat képesek legyenek megcsinálni. Ami a fő lényeg, hogy az elmúlt időszakokban a tevékenység fő iránya a megelőzésre tevődött át. Természetesen ehhez a feladatokhoz felkészülés kell és már több polgárőr egyesületnek is tartottak negyven órás tűzoltótanfolyamot. Alapvetően a polgárőrök munkája és a katasztrófavédelem munkája hozzájárul nagymértékben ahhoz, hogy Baranya Megyében igen magas szintű a közbiztonság, ezen belül a katasztrófák elleni biztonság.

Dr.Túros András az országos polgárőrszövetség elnöke kötelességének érezte, hogy eljöjjön a Baranya Megyei közgyűlésre, részben azért mert már elég régen volt itt közgyűlésen, másrészt pedig azért, hogy elismerését és köszönetét fejezze ki az Országos Polgárőr Szövetség nevében, mindazért a munkáért melyet a megyében tapasztalunk, vagy éppenséggel a mai beszámolókból hallhattunk, harmadrészt, hogy személyes tapasztalatokat szerezzen, hogy hogy működnek a megyei szövetségek. Az mondható, hogy Baranyában a Baranya Megyei Szövetség remekül, jól működik, jól vezetett, kitűnő vezetők vannak a Baranya Megyei Szövetség élén. Zámbó Péter, Tóth Tibor, Cseh László, Fuksa Ágnes, személyükben nem csak a Megyének fontos vezetői, hanem az Országos Polgárőr Szövetségen belül is nagy fontos funkciót töltenek be, meghatározó egyéniségei az Országos Polgárőr Szövetségnek így a Magyarország polgárőrségének, a polgárőrmozgalomnak és ezt külön köszöni mind a négyüknek, hogy segítik Országos Polgárőr Szövetségnek a munkáját és a tevékenységét. A rend, a fegyelem és a tisztesség mellett azt is lehet tapasztalni, hogy kitűnő a szakmai tevékenység, amelyet a megyében lévő polgárőr egyesületek végeznek. Az egyesületek létszámát nézve megfelel az országos polgárőrsűrűség az országos átlagnak. Dr.Túrós András elnök úr kihangsúlyozta az április 8.-án elhangzottakat, hogy „Magyarországon szakmai szempontból a polgárőrség és kitűnően, kivallóan teljesített”és ezt mindenütt hangsúlyozni kell és erre minden polgárőrnek büszkének kellene lenni. 2016-ban volt a legjobb közbiztonság az országban az elmúlt 25 év alatt, bűnügyi szempontból, felderítési szempontból, és lakosságbiztonsági érzet szempontjából is. Ez a polgárőrségnek is köszönhető hisz ehhez a polgárőrök is nagymértékben hozzájárultak. A polgárőrség és a rendőrség együttműködésének a pillére a jó közbiztonság. Fontos hogy az állammal, a kormánnyal, a rendészeti szervekkel, a lakossággal olyan együttműködése legyen a polgárőrségnek, hogy az példaértékű legyen minden más civil szervezet számára. A Baranya Megyei polgárőrök igen jelentős mértéket értek el, hiszen az egy főre eső 182 óraszám a szolgálati óraszám nem csekély. Elnök úr szívből örülne, hogy ha ez a 182-190 szolgálati óra 2017-ben is a továbbiakban megmaradna, mert a kint létünk a külterületeken önmagában is sokat segít a lakosságnak a biztonságérzetén még akkor is, ha épp jogsértésekkel nem találkozunk, és nem tapasztalunk, de kint vagyunk. Többet törődjünk, és többet foglalkozzunk a fiatalokkal. Az ifjú polgárőrök felvételét kellene szorgalmazni. 2017-ben azt szeretnénk, ha a polgárőrségen belül az egység, a tisztesség, a szolidaritás az tovább erősödne.

Cseh László megyei elnök a végszóban megköszönte az egyesületeknek és a polgárőrök munkáját. A 2017-es évi célokhoz kérte mindenki segítségét! A három lábat 1. polgárőrség 2. rendőrség 3. önkormányzat egységét minél szorosabbra kel fogni. A közterületi jelenlétet, a láthatóság növelését, népszerűsítését a polgárőrségnek. Állampolgárok érdeklődésének felkeltését növelni kell. Iskolákat kell felkeresnünk a polgárőrök toborzására, megszólítására. Adminisztratív fegyelmet meg kell szilárdítani, elszámolási fegyelmet kért mindenkitől.

polgárőr érdemkereszt bronz fokozat elismerésben részesült:

 • Farkas Kornél r. zászlós
 • Varga Zsolt r. őrnagy                                   
 • Wilkesz Edward r. törzszászlós

POSZTUMUSZ polgárőr érdemkereszt arany fokozat elismerésben részesült:

 • Lankovics István                                Uránvárosi Polgárőr Egyesület tagja

polgárőr érdemkereszt bronz fokozat elismerésben részesült:

 • Pöntöl István                                        Görcsönyi Polgárőr és Vagyonvédelmi Egyesület tagja
 • Kálmán János                                     Mecsek Polgárőr Egylet tagja
 • Maretics Zsolt                                      Nagykozári Polgárőr Egyesület tagja
 • Demerácz Dezső                                Pécs-Somogyi Polgárőr Egyesület tagja

polgárőr érdemkereszt ezüst fokozat elismerésben részesült:

 • Grünfelder Mátyás                          Drávacsehi Polgárőr Egyesület elnöke
 • Dávid János                                       Nagycsányi Polgárőr Egyesület elnöke
 • Hang József                                        Pécs-Somogyi Polgárőr Egyesület elnöke
 • Schrempf Károly                              Pécsváradi Polgárőr Egyesület tagja

 

 

polgárőr érdemkereszt arany fokozat elismerésben részesült:

 • Kolep József                                     Cserkúti Polgárőr Egyesület tagja
 • Horváth József                                Hosszúhetényi Polgárőr Egyesület elnöke
 • Keszler Ervin                                   Mágocsi Polgárőr Egyesület tagja

Főkapitányi dicséretben részesült:

 • Takács-Nagy Ferenc a Mohácsi Polgárőr Egylet tagja
 • Darabont István az Orfűi Kopácsi Sándor díjas Polgárőr Egyesület tagja
 • Kovács Krisztián a Rózsadombi Polgárőr Egyesület tagja
 • Szabó Rudolf  a Pogányi Polgárőr Egyesület elnöke
 • Földvári János a Szentlőrinci Polgárőr Egyesület elnöke

Elismerő oklevelet a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében:

 • Plávits Zoltán a Mecsek Polgárőr Egyesület tagja
 • Lankovics Szilárd a Polgárőrség Kertvárosért Polgárőr Egyesület tagja
 • Tiszberger Tamás a Pécs Keleti Városrész Polgárőr Egyesület tagja

Elismerésben részesült a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nevében:

 • Királyegyházai Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

 

Elismerésben részesült a Magyar Labdarúgó Szövetség Baranya Megyei Igazgatósága nevében:

 • Pörzsölt Ferenc urat a Babarci Polgárőr Egyesület tagját
 • a Szent László Király Polgárőr Egyesületet
 • a Pellérdi Polgárőr Egyesületet
 • a Babarc Községi Polgárőr Egyesületet
 • a Magyarhertelendi Polgárőr Egyesületet
 • a Lovászhetényi Közhasznú Polgárőr Egyesületet
 • a Szászvári Polgárőr Egyesületet

Megyei elnöki dicséretben részesült egyesületi tagok:

 • Jung István az Átai Polgárőr Egyesület tagja
 • Hegedűs Gábor és Leib Zsolt a Babarc Községi Polgárőr Egyesület tagjai
 • Havas Félix a Bicsérdi Polgárőr Egyesület tagja
 • Kovács István a Bodai Polgárőr Egyesület tagja
 • Futács György a Cserkúti Polgárőr Egyesület tagja
 • Berkes Gyula a Csonkamindszenti Polgárőr Egyesület tagja
 • Orsós György a Fazekasbodai Polgárőr Egyesület tagja
 • Szín József és Németh Mihály a Gerdei Polgárőr Egyesület tagjai
 • Lingli Attila a Görcsönyi Polgárőr és Vagyonvédelmi Egyesület tagja
 • Nagy Károly a Helesfai Polgárőr Egyesület tagja
 • Orsós Borbála és Orsós István a Hetvehelyi Polgárőr Egyesület tagjai
 • Bezdán Dániel, Németh András, Pasztler Márton és Vargha Józsefné a Királyegyházai Polgárőr Egyesület tagjai
 • Klieber Zoltán a Mároki Polgárőr Egyesület elnöke
 • Éber Cecília, Halmosi Sándor és Kovács Béla a Mázai Polgárőr Egyesület tagjai
 • Szili Levente a Mecsek Polgárőr Egyesület tagja
 • Amrein János, Haber István és Schraub Antal a Mecseknádasdi Polgárőr Egyesület tagjai
 • Petrovics Gyöngyi és Sziklai Zoltán a Pécsváradi Polgárőr Egyesület tagjai
 • Fulmer Zoltán a Szabadszentkirályi Polgárőr Egyesület tagja
 • Imre Csaba és Kovács Henrietta a Szentlőrinci Polgárőr Egyesület tagjai
 • Zsigrai Jánosné a Zengővárkonyi Polgárőr Egyesület tagja

Fotó: Mogyoródi Levente

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás